اطلاعیه مهم سایت:
خرید از شرکت بذرکو فقط از طریق سایت و بصورت آنلاین انجا می شود .خواهشمندم با توجه به اینکه قادر به پاسخگویی تلفنی تمامی بازدیدکنندگان نیستیم قبل از طرح هر سوالی توضیحات هر محصول مطالعه شود در هر محصول سعی کردیم توضیحات تکمیلی همراه با قیمت، فیلم ، عکس،  روش کاشت و ویژگیهای هر گیاه را کامل مطرح کنیم
ابزار اندازه گیری دما و رطوبت

در این شاخه انواع ابزار اندازه گیری دما، رطوبت، ph سنج خاک و سایر وسایل اندازه گیری قرار می گیرد.

ابزار اندازه گیری دما و رطوبت 

هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.

بالا