انواع آفت کش

در این شاخه انواع سموم آفت کشی، برای دفع و کشتن حشرات، حیوانات موذی می باشد.

انواع آفت کش 

هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.

بالا