خاک و کود

در این شاخه انواع خاک برای کاشت گلهای زینتی و فضای باز و منزل و باغچه ، همچنین انواع کودهای آفت کشی شیمیائی، کود مایع قرار دارد.

خاک و کود 

هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.

زیرشاخه‎ها

انواع خاک

در این شاخه فروش انواع خاک و کود برای باغات، گل و گیاه آپارتمانی، باغچه و زمین های کشاورزی قرار می گیرد.

انواع کود

در این شاخه فروش انواع کود اعم از کودهای مایع، کودهای گلخانه ای و سایر کود ها برای مزارع، بونسای، گلهای زینتی، زمین های کشاورزی  قرار می گیرد.

بالا