خانه دسته‌بندی نشده آموزش ویدئویی سرمادهی بذر

آموزش ویدئویی سرمادهی بذر

توسط bazrcoir

در سیستم‌های طبیعی دانه‌ها تحت شرایط خاصی جوانه می‌زنندد ما آن را چینه‌بندی می‌نامیم پروسه‌ای که در آن نهفتگی دانه مورد مداخله قرار گرفته و جوانه‌زنی آغاز می‌شود در طبیعت این کار با تغییر فصول اتفاق می‌افتد هرچند ما می‌توانیم با تقلید از این تغییر فصول چینه‌بندی مصنوعی را به وجود بیاوریم و موجب جوانه‌زنی شویم.در آموزش سرمادهی بذر بصورت مختصری در این مورد پیش مقدمه را خواهید آموخت.این آموزش بصورت کلی می باشد و سعی میکنیم خود ما آموزشی کامل تر قرار دهیم

Related Posts

ارسال نظر