خانه سایر مطالب گیاهان نکاتی درباره شرایط مناسب برای رشد گیاهان خانگی

نکاتی درباره شرایط مناسب برای رشد گیاهان خانگی

توسط bazrcoir

بیشتر مردم، گیاهی خانگی را انتخاب می کنند که شکل و ظاهر آن بی عیب و نقص است و قیمت آن مناسب باشد.اما موضوع مهم تر آن است که این گیاه باید در شرایط نور و گرما زیستگاه خود سازگار باشند .سه نکته مهم را باید همواره به یاد داشت:

نکته اول:هر گیاه بعضی چیزها را دوست دارد و بعضی دیگر را نه:
بعضی از گیاهان در زمستان به محلی نیاز دارند که گرم نباشد، بعضی دیگر زیر نور کامل آفتاب به شکوفایی می رسند.ممکن است اگر بعضی از گیاهان در این وضعیت قرار گیرند، از بین بروند.نباید حدس زد که گیاه چه چیز نیاز دارد.برای یافتن نیازهای گیاه به راهنمای آن باید توجه نمود

گیاه تازه خریداری شده زمانی که منزل آورده می شود وارد تنش می شود


نکته دوم:هر گیاه تازه واردی دچار غم غربت می شود، حتی اگر در شرایط مطلوبی نگهداری شود:
پاره ای از واریته های گیاهی، وفتی از جای با نور نور مناسب و رطوبت گلخانه ای مطلوب به خانه ای با نور کم و محیطی خشک منتقل می شوند، دچار تنش آشکار می شوند، فکر نکنین اگر چند روز اول قدری”مردنی” به نظر آیند، جای آنها مناسب نیست

روش نگهداری گیاه خود را به دقت بیاموزید تا گیاهی سالم داشته باشید


نکته سوم: گیاهی را که به تازگی به خانه آوردید، ممکن است به وضعیت نامطلوب عادت کند:
مطالبی که در مورد هر گیاه تحت عنوان”روش نگهداری”گفته می شود شرایط ایده آل رشد را توضیح می دهد.در شرایط گفته شده، گیاه شادابی خود را به دست می آورد.اما بسیار از گیاهان می توانند به تدریج خود را با محیط نامطلوب تر سازگار کنند

Related Posts

ارسال نظر