خانه پرورش گیاهانآموزش کاشت بذر کاشت بذرهای هسته سخت و چوبی

کاشت بذرهای هسته سخت و چوبی

توسط bazrcoir
کاشت بذرهای سخت

در بذوری که دارای هسته سخت و چوبی می باشند مانند هسته های خرما و زیتون و زردآلو و هلو و غیره میتوان با وسایل مختف مکانیکی مقداری از پوسته خارجی را خراشید تا رطوبت به آسانی به داخل هسته نفوذ کند و بعدا” در نتیجه تورم هسته پوست آن هم متلاشی گردد. برای بعضی از بذور مانند هسته خرما و زیتون می توان با وسایل نوک تیز نوک آن را سائید.امروزه برای خراش دادن پوست هسته می توان از ظروفی  که به دور محوری  متحرک می چرخند استفاده نمود.بدین طریق که بذر مورد نظر همراه با مقداری سنگ ریزه و با جسم سخت دیگری در داخل این ظروف می ریزند و آن را برای روی محور خود می چرخانند .بر اثر برخورد هسته ها با این اجسام سخت روی پوست آنها خراشیده می گردند  که برای نفوذ پذیری آب به داخل هسته ها و تبادلات گازی آنها بسیار مفید می باشد.بعضی از بذور را از خارج  یک لایه چربی احاطه نموده است که این خود مانع بسیار بزرگی برای عبور آب از خارج به داخل هسته می باشد.برای رفع این مشکل می توان این هسته ها را به مدت چندین ساعت در محلول قلیایی و یا اسیدی بسیار رقیق قرار داد و سپس آن را با آب معمولی شسته و بذر را مورد کاشت قرار دهند.این نکته قابل توجه است که خیساندن هسته در محلول های قلیایی باید قبل از سائین و شکستن پوست بذر آن انجام گیرد تا محلول داخل هسته نشده و باعث فاسد شدن نقطه نگردد

نمونه یه بذر یا هسته خرما

یکی دیگر از راهها نیز استفاده از سمباده زنی بذرها می باشد این گونه بذرها همانند بذر سیکاس یا زردآلو را شما روی لایه سخت را با سمباده کشیده و قسمتی از پوسته را نازک میکنید و آب راحت تر به بذر نفوذ می کند

Related Posts

ارسال نظر