خانه معرفی گیاهانگیاهان زینتیگلهای زینتی معرفی و مشخصات گل اطلسی | PETUNIA HYBRIDA

معرفی و مشخصات گل اطلسی | PETUNIA HYBRIDA

توسط bazrcoir

اطلسی جز گیاهان یکساله بوده و گل هایش به صورت قیف و در دو گونه اصلی یکی به رنگ بنفش به نام P.violacea و دیگری به رنگ سفید و معطر P.nictaginiflora است. از هیبرید طبیعی و مصنوعی که بین این دو به عمل آمده گل اطلسی دورگه P.hybrida و گونه های دیگر آن به وجود آمده است.

Petunia Juss

Solanacees

مشخصات گیاه شناسی:

اصل گل اطلسی از امریکای جنوبی می باشد که قسمتی از تیره سیب زمینی Solaneas است. اطلسی جز گیاهان یکساله بوده و گل هایش به صورت قیف و در دو گونه اصلی یکی به رنگ بنفش به نام P.violacea و دیگری به رنگ سفید و معطر P.nictaginiflora است. از هیبرید طبیعی و مصنوعی که بین این دو به عمل آمده گل اطلسی دورگه P.hybrida و گونه های دیگر آن به وجود آمده است.

تعدادی از این هیبریدها دورنگ یا سه رنگ، با شکل ستاره، حاشیه دار، راه راه، رگه رگه ارغوانی روی زمینه سفید، کم پر و پُر پر که لبه گلبرگ های آنها گاهی بریده بریده، گاهی چین دار یا موج دار می باشد و انواعی نیز پاکوتاه و پابلند با زیبایی های خاصی به وجود آمده اند.

به طور کلی رنگ های متنوع در گل اطلسی همانند سفید، قرمز، بنفش، صورتی، زرد، گلی، آبی و دورنگ که خود در رنگ های مختلف دو یا سه رنگ می باشد موجب شده است این گل در فضاهای سبز کاربرد بیشتری داشته باشد.

طرز کاشت و ازدیاد:

واریته های کم پر را به وسیله بذر و انواع پُر پر را به وسیله بذر و قلمه تکثیر می کنند.

جهت کاشت بذر در صورتی که بخواهند اطلسی زودرس بعمل آوردن بذر را در آخر زمستان داخل شاسی کاشته و بعدا نباتات حاصله را در گلدان های کوچک و در هر گلدان یک بوته نشا می کنند. بدین ترتیب پس از آن که نباتات را در محل اصلی زودتر نشا کردند، در اوایل تابستان به گل خواهند رفت ولی اگر منظور تهیه اطلسی دیررس باشد، بذر را در اواسط فروردین در خزاه هوای آزاد و در روی خطوطی به فواصل ۱۵-۱۰ سانتی متر از همیدگر کاشته و روی بذور کاشته شده را با مقدار کمی خاک برگ با ماسه می پوشانند. در اواخر اردیبهشت ماه نباتات حاصله را می توان در محل اصلی به فواصل ۳۰ سانتی متر از هم نشا کرد. این نشاها از اواخر ماه اول تابستان تا اواسط پاییز سرگل خواهند بود.

خاک:

خاک اطلسی بایستی کمی سنگین باشد یعنی دوسوم خاک باغچه یا آوار و یا خاک رس یک سوم ماسه و خاکبرگ. آبیاری بایستی به گونه ای باشد که پای بوته ها همیشه مرطوب باشد. پس از این که گلها شکوفا شدند ، دادن کمی کود مناسب است. محل کاشت بایستی آفتاب کامل باشد.

کاربرد:

اطلسی به مناسبت فراوانی گل و تنوع در رنگ برای تزیین تپه گل ها و حاشیه های صاف یا شیبدار مورد استفاده قرار می گیرد، انواع پُر پر آن نیز در سالن ها به ویژه جهت استفاده در گلجای جلو پنجره ها، گلدان ها و سبدها پرورش داده می شوند.

Related Posts

ارسال نظر