خانه معرفی گیاهانگیاهان زینتیگلهای زینتی معرفی و مشخصات گل شاهپسند | verbena

معرفی و مشخصات گل شاهپسند | verbena

توسط bazrcoir

شاهپسند verbena : گیاه بومی آمریکای جنوبی و شمالی می باشد.در این جنس بیش از ۷۰ گونه گیاهی وجود دارد که بین آنها گونه های یکساله و دائمی و گیاهان مقاوم به سرما یافت می شود.ریشه های دوکی شکل، ساقه ها بطور متوسط به ارتفاع ۵۰-۱۰۰ سانتی متر می رسد راست و محکم است و بر روی آن یا شاخ ه های انتحابی آب برگهای بیضی یا کشیده متقابل با دندانه های عمیق ظاهر می شود.
علاوه بر گونه verbena x hybrida گونه های متعدد دیگری نیز کاشته می شود.
v.bondriensis که ارتفاع ساقه به ۲۰-۳۰ سانتی متر می رسد، گیاه به صورت متراکم ، پا کوتاه و حالت گرد مانندی به عرض و پهنای ۳۰ سانتی متر روی زمین قرار دارد.برگها منظم تشکیل شده است، رنگ برگها سبز روشن و دندانه دندانه ای است.خوشه گل دارای ۵ سانیت متر عرض و رنگ متمایل به بنفش است.این گونه از اوایل خرداد تا پائیز گل می دهد.
v.rigida sprrng  به صورت فراوانی در پارکها کاشته می شود.ارتفاع ساقه ۳۰-۴۰ سانتی متر و شاخه های انشعابی شده اند، دارای برگهای دندانه دار و به صورت انبوه اس.رنگ گلها صورتی متمایل به قرمز و غنچه ها در طول خوشه به تدریج شکوفا می شوند.
v.erinoides lam 30-50 سانتی متر ارتفاع و به صورت انبوهی شاخه های متعددی داشته و رنگ گلها بنفش است.که در خاکهای فقیر نیز به خوبی رشد می کند.
بعضی از گونه های شاهپسند دارای ساقه بلند بوده و به صورت آویزان کاربرد دارند که در بالکن ها و تراس ها با رنگ های زیبای خود می تواند جلب توجه نمایند 
نحوه کاشت و ازیاد:ازدیاد شاهپسند به وسیله بذر انجام می پذیرد.بذر را در آخر زمستان در شاسی می کارند و سپس نباتات حاصله را دراواخر فروردین در خزانه هوای آزاد نشاء نموده و بالاخره در اردیبهشت ماه در بستر اصلی نشاءها را با فاصله ۱۵-۲۰ سانتی متر از همدیگر می کارند.گاهی شاه پسند را از طریق قلمه نیز تکثیر می نمایند.در این حالت در فصل بهار قلمه هایی از نباتات مادری که زمستان را در گلخانه سرد یا زیر شاسی نگهداری کرده اند برداشت نموده  وری کوش کاشته می شود تا قلمه ها ریشه دار شوند.شرط قلمه گیری آنست که قلمه ها از شاخه های جوان تهیه شود


خاک: خاک مناسب برای کاشت شاهپسند خاک باغچه بوده و کود نیاز ندارد.محل کاشت بایستی آفتابی باشد تا گلهای قویتر و زیادتری تولید کنند
کاربرد: خواص داروئیی درم کرده گیاه شاه پسند با مقداری که پزشک تعیین می کند(به مقدار ۱۵ درصد) برای تسکین اعصاب و پائین امدن درجه تب مفید میب اشد.عصاره سیال آن با دستور پزشک همین اثر را دارد.عطر ملایم و مطبوعی از شاه پسند تهیه می شود که در داروسازی برای خوشبو کردن پمادهای طبی مصرف می شود
بعلت داشتن رنگهای زیبا و متنوع شاهپسند را میتوان در باغهای صخره ای یا تپه های گلکاری یا حاشیه چمن در تابستان و پائیز کاشت نمود.هم چنین اقسامی از آن نیز همانگونه قبلا” آورده شد به واسطه حالت آویزان بودن در تراسها و پشت پنجره ها کاربرد دارد

Related Posts

ارسال نظر