خانه معرفی گیاهانگیاهان زینتیگلهای زینتی معرفی و مشخصات گل کتان

معرفی و مشخصات گل کتان

توسط bazrcoir
گل کتان

این گیاه  بسیار زیبا بومی آفریقای شمالی است و فقط گونه grandiflorum  desf. زینتی است.

linum

linaceae

گل کتان بومی آفریقای شمالی است و فقط گونه grandiflorum  desf. زینتی است. این گیاه ظریف و بسیار منشعب است. برگ های آن کوچک، سر نیزه ای، به رنگ سبز روشن می باشد. گلها منظم کاملا” باز به قطر ۴ سانتی متر به رنگ های قرمز لاکی یا سفید که در مرکز تیره رنگ است. گلها به سرعت پژمرده می شوند. ولی پی در پی گلهای جدید تشکیل شده می شکوفند. هر بوته تا ۴۰۰ گل تولید می کند و گلدهی از اوایل تیر ماه شروع شده ودر تمام مدت تابستان ادامه دارد .ارقام معروف این گونه عبارتند از :l.rubrum که دارای گلهای قرمز مخملی است .
رقم دیگر عبارتست از: 
l.album گلها به رنگ سفید در مرکز قرمز لاکی.
l.roseum گلها صورتی پر رنگ
این گیاه یکساله و پایا است که چون دوام گلدهی آن کم است به همین دلیل در گلکاریها کمتر از آن استفاده میشود و گونه ای که در گلکاریها از آن استفاده می شود l.grandiflorum میباشد که دارای گلهای درشت نیز هست. ارتفاع بوته ۳۰ سانتیمتر دارای شاخه های پر و در نوک هر شاخه چندین گل با رنگ قرمز آتشی و یا سفید باز میشود.

نحوه کاشت و ازدیاد گل کتان:

از طریق بذر تکثیر میشود. در منطقه هایی که زمستان معتدل دارند بهتر است در پاییز کاشته شوند ولی در مناطق سردسیر زمان کاشت فروردین و اردیبهشت میباشد .
کتان از گیاهان کم توقع است و در خاک معمولی باغچه هم رشد می کند بهتر است خاک آن خاکی سبک و شنی بوده ومکان آن دارای نور کافی باشد.

کاربرد: در پلاتها برای پوشاندن سطوح بزرگ استفاده میشود. رنگ قرمز وزیبای آن نظرهارا حتی از دور به خود جلب می کند لذا این گیاه در پارک ها ومنازل،به عنوان گیاه پوششی نیز استفاده میشود.

Related Posts

ارسال نظر