خانه معرفی گیاهانگیاهان زینتیگلهای زینتی معرفی گل کورئوپسیس | اشرفی یا شاه اشرفی زرد

معرفی گل کورئوپسیس | اشرفی یا شاه اشرفی زرد

توسط bazrcoir

گل کورئوپسیس | اشرفی یا شاه اشرفی: گونه های یکسال و چند ساله این جنس بومی آمریکای شمالی و جنوبی و آفریقا هستند در میان گونه های یکساله، اغلب از کولیوارهای (calliopsis tinctoria (nutt) dc ) استفاده می شود.ساقه این گیاه افراشته بوده ودارای انشعابات فراوان است.ارتفاع آن ۱۵-۱۰۰ سانتی متر است.گلهیا آن کوچک به رنگ زرد، زرد قهوه ای مایل به ارغوانی است و گلهای زیادی تولید می کند.گونه دیگر آن c.grandiflora (شاه اشرفی) نام دارد.برگ های آن به ۳ تا ۵ سانتی متر با گلهای مرکزی لوله ای و گلهای کناری زبان های زرد به تعاداد ۶ الی ۱۰ عدد
گلدهی کولیتوارهای پابلند آن تمام مدت تابستان ادامه دارد.ارقام پا کوتاه یکبار و در مدت کوتاهی که از ۵تا ۶ هفته تجاوز نمی کند در ماه خرداد گل می دهند.همچنین گاهی جهت تزیین بکار می رود.
در بین همه گلهای یکساله که در فضای آزاد کاشته می شود، گل اشرفی به واسطه طول مدت گلریزان از گلهای قابل توجه اس.
۱-گل اشرفی پرپر c.early sunris که در سال ۱۹۹۰ درآمریکا به وسیله سلکسیون به دست آمده است. 
گونه های مختلف اشرفی دارای  ارتفاعی بین ۶۰ الی ۸۰ سانتی متر بوده و انواع پاکوتاه آن ۲۵ الی ۳۰ سانتی متر می باشد.

خاک:گونه های اشرفی خاکهای رسی-شنی و مکانهای آفتابگیر را می پسندد، ارقام پابلند آن را باید در نقاطی که محفوظ از باد است کشت نمود.

نحوه کاشت:شاه اشرفی به وسیله بذر تکثیر می شود.بذرها در فروردین ماه در هوای آزاد کاشته می شود و دراوایل خرداد ماه نشاءها را به فاصله ۱۲ الی ۳۵ سانتی متر بر حسب ارقام مختلف در بستر اصلی کشت میکنند در اردبیهشت نیز میتوان بذر را در بستر اصلی کشت نمود
گاهی نیز بذر را در شهریور و مهرماه کاشته پس از آنکه به اندازه کافی رشد نمود آنها را در خزیانه در پناه باد و رو به آفتاب باشد به کارند.این نشاءها را در اول فروردین در بستر اصلی نشاء می کنند.
کاربرد:ارقام پاکوتاه پرپر آن ب علت فراوانی و دوام گل برای تزئین در حاشیه تپه به صوت گروهی در پلات باندهای گل کاشته می شود.ارقام پا بلند را برای گلهای بریده کشت می کنند.اگر بعنوان گل بریده است بایستی گلهایی که کمی شکوفا شده اند در داخل آب قرار دهند و پس از باز شدن ۸-۱۰ روز دوام دارد

Related Posts

ارسال نظر