در این شاخه بذر انواع گیاهان آبزی که در آب زندگی و رشد می کنند قرار می گیرد.

در حال نمایش 2 نتیجه