نمایش دادن همه 16 نتیجه

بسته 10 عددی
بسته 5 عددی
بسته 50 عددی

بذر شمعدانی هوریزون ویولت Geranium Horizon Violet f1

Out of stock

9000 تومان64000 تومان
بسته 10 عددی
بسته 5 عددی
بسته 50 عددی

بذر گل شمعدانی هوریزون اسکارلت Geranium Horizon Scarlet f1

Out of stock

15000 تومان64000 تومان
بسته 10 عددی
بسته 5 عددی
بسته 50 عددی

بذر گل شمعدانی هوریزون نئون رز (سرخ) Geranium Horizon Neon Rose f1

Out of stock

15000 تومان64000 تومان
بسته 10 عددی
بسته 5 عددی
بسته 50 عددی

بذر شمعدانی هوریزون قرمز Geranium Horizon Red f1

Out of stock

15000 تومان64000 تومان
بسته 10 عددی
بسته 5 عددی
بسته 50 عددی

بذر شمعدانی هوریزون بنفش Geranium Horizon Lavender f1

Out of stock

15000 تومان64000 تومان