نمایش 1–48 از 885 نتیجه

بذر چمن (8)

بذر حبوبات و غلات (5)

بذر درختان (146)

بذر ساکولنت (44)

بذر سایر گیاهان (85)

بذر سبزیجات (54)

بذر صیفی جات (125)

بذر علف های زراعی و زینتی (19)

بذر کاکتوس (172)

بذر گل (384)

بذر گیاهان آبزی (2)

بذر گیاهان دارویی (75)

بذر گیاهان گوشت خوار (6)

بذر میوه (15)

بذر اورویا پرو ویانا oroya peruviana اصالت کامل واریته

موجود

قیمت اصلی 25000 تومان بود.قیمت فعلی 16000 تومان است.

بذر نوتو کاکتوس Notocactus Roseoluteus

موجود

قیمت اصلی 25000 تومان بود.قیمت فعلی 16000 تومان است.

خرید بذر گوجی اکسپرس شانگهای با اصالت کامل واریته

موجود

قیمت اصلی 18000 تومان بود.قیمت فعلی 12000 تومان است.

بذر نوتوکاکتوس گریئس نری فلیوی فلوروس Notocactus Graessneri Flaviflorus

موجود

قیمت اصلی 25000 تومان بود.قیمت فعلی 19000 تومان است.

بذر کاکتوس آیلوسترا کانالتاس Aylostera canaletas kk1565 با اصالت کامل واریته

موجود

قیمت اصلی 25000 تومان بود.قیمت فعلی 12000 تومان است.

بذر ساکولنت جالب پلیوس پیلوس نلی (Pleiospilos nelii)

موجود

قیمت اصلی 19000 تومان بود.قیمت فعلی 15000 تومان است.

بذر کاکتوس پرطرفدار آستروفیتوم کاپری کورن Astrophytum capricorne

موجود

قیمت اصلی 35000 تومان بود.قیمت فعلی 25000 تومان است.

بذر کاکتوس کمیاب پیرهوکاکتوس پامینسیس (Pyrrhocactus pamaensis)

موجود

قیمت اصلی 25000 تومان بود.قیمت فعلی 16000 تومان است.

بذر میوه کمیاب ژوستابری با اصالت کامل واریته

موجود

قیمت اصلی 28000 تومان بود.قیمت فعلی 19000 تومان است.

بذر کمیاب گیلابری یا گلدر رزبری با اصالت کامل

موجود

قیمت اصلی 35000 تومان بود.قیمت فعلی 25000 تومان است.

بذر رزبری یاقوت سرخ یا Ruby beauty Raspberry اصالت کامل واریته

موجود

قیمت اصلی 25000 تومان بود.قیمت فعلی 15000 تومان است.

بذر میوه بلک بری با اصالت کامل

موجود

قیمت اصلی 25000 تومان بود.قیمت فعلی 16000 تومان است.

بذر انگور کمیاب واریته تراکیا ایلکرن (اصالت واریته)

موجود

قیمت اصلی 30000 تومان بود.قیمت فعلی 19000 تومان است.

بذر توت فرنگی سفید روح آلپ (اصالت کامل)

موجود

قیمت اصلی 20000 تومان بود.قیمت فعلی 12900 تومان است.

بذر توت فرنگی پاین بری یا آناناسی سفید ( اصالت کامل واریته)

موجود

قیمت اصلی 20000 تومان بود.قیمت فعلی 12900 تومان است.

بذر انگور هورز کراچی انگوری خاص با دانه های بسیار درشت

موجود

قیمت اصلی 25000 تومان بود.قیمت فعلی 18000 تومان است.

بذر فیسالیس سبز توماتیلو | Physalis Tomatillo اصالت کامل

موجود

قیمت اصلی 25000 تومان بود.قیمت فعلی 17000 تومان است.

بذر فیسالیس پروویاتا واریته کمیاب کلمبیایی (اصالت کامل)

موجود

قیمت اصلی 13000 تومان بود.قیمت فعلی 9900 تومان است.

بذر میوه رزبری زرد

موجود

قیمت اصلی 25000 تومان بود.قیمت فعلی 17000 تومان است.

بذر کمیاب فیسالیس زرد هندی پروویانا(Physalis peruviana)

موجود

قیمت اصلی 12900 تومان بود.قیمت فعلی 9000 تومان است.

خرید بذر درخت آربوتوس | بذر میوه آربوزیا

موجود

قیمت اصلی 18000 تومان بود.قیمت فعلی 14000 تومان است.

بذر گل میمون رنگ الوان f2 شرکت بیورسا ترکیه

موجود

قیمت اصلی 25000 تومان بود.قیمت فعلی 16900 تومان است.

بذر گل کوکب الوان f2 از شرکت بیورسا ترکیه

موجود

قیمت اصلی 15000 تومان بود.قیمت فعلی 11500 تومان است.

بذر گل گازانیا الوان f2 از شرکت بیورسا ترکیه

موجود

قیمت اصلی 25000 تومان بود.قیمت فعلی 18000 تومان است.

بذر درخت کیوی تو سرخ یا کیوی خونی

موجود

قیمت اصلی 10900 تومان بود.قیمت فعلی 7900 تومان است.

بذر گل جعفری گل درشت رنگ زرد f2 شرکت بیورسا ترکیه

موجود

قیمت اصلی 12500 تومان بود.قیمت فعلی 9000 تومان است.

بذر رعنا زیبا f2 گل قرمز از شرکت بیورسا ترکیه

موجود

قیمت اصلی 12500 تومان بود.قیمت فعلی 9000 تومان است.

بذر گل آماریلیس Amaryllis

موجود

قیمت اصلی 18000 تومان بود.قیمت فعلی 15000 تومان است.

بذر گل انگشتانه دستکش روباه رنگ مخلوط پک خانگی

موجود

قیمت اصلی 25000 تومان بود.قیمت فعلی 18000 تومان است.

بذر لیندا | نخل دم اسبی پک خانگی بهترین قیمت

موجود

قیمت اصلی 40000 تومان بود.قیمت فعلی 18000 تومان است.

بذر درخت زمرد (عروسک چینی) پک خانگی

موجود

قیمت اصلی 27000 تومان بود.قیمت فعلی 18000 تومان است.

خرید بذر نخل شامادورا (قیمت استثنایی) پک خانگی

موجود

قیمت اصلی 35000 تومان بود.قیمت فعلی 11500 تومان است.

خرید بذر بادبزنی یا لیکوالا با بهترین قیمت

موجود

قیمت اصلی 80000 تومان بود.قیمت فعلی 42000 تومان است.

بذر گل قهر و آشتی پک خانگی

موجود

قیمت اصلی 12000 تومان بود.قیمت فعلی 8000 تومان است.

بذر پرنده بهشتی نارنجی (بهترین قیمت)

موجود

قیمت اصلی 68000 تومان بود.قیمت فعلی 45000 تومان است.

بذر موز قرمز

موجود

قیمت اصلی 50000 تومان بود.قیمت فعلی 42000 تومان است.

بذر سیکاس زامیا

موجود

قیمت اصلی 55000 تومان بود.قیمت فعلی 45000 تومان است.

بذر قهوه عربی برای کاشت

موجود

قیمت اصلی 22000 تومان بود.قیمت فعلی 18000 تومان است.