بذر نخل کنتیا

اتمام موجودی

قیمت اصلی 150000 تومان بود.قیمت فعلی 130000 تومان است.

بذر برگ انجیری مونسترا برگ درشت

اتمام موجودی

قیمت اصلی 85000 تومان بود.قیمت فعلی 65000 تومان است.

بذر اورویا پرو ویانا oroya peruviana اصالت کامل واریته

موجود

قیمت اصلی 25000 تومان بود.قیمت فعلی 16000 تومان است.

بذر نوتو کاکتوس Notocactus Roseoluteus

موجود

قیمت اصلی 25000 تومان بود.قیمت فعلی 16000 تومان است.

خرید بذر گوجی اکسپرس شانگهای با اصالت کامل واریته

موجود

قیمت اصلی 18000 تومان بود.قیمت فعلی 12000 تومان است.

بذر نوتوکاکتوس گریئس نری فلیوی فلوروس Notocactus Graessneri Flaviflorus

موجود

قیمت اصلی 25000 تومان بود.قیمت فعلی 19000 تومان است.

بذر کاکتوس آیلوسترا کانالتاس Aylostera canaletas kk1565 با اصالت کامل واریته

موجود

قیمت اصلی 25000 تومان بود.قیمت فعلی 12000 تومان است.

بذر ساکولنت جالب پلیوس پیلوس نلی (Pleiospilos nelii)

موجود

قیمت اصلی 19000 تومان بود.قیمت فعلی 15000 تومان است.

بذر کاکتوس پرطرفدار آستروفیتوم کاپری کورن Astrophytum capricorne

موجود

قیمت اصلی 35000 تومان بود.قیمت فعلی 25000 تومان است.

بذر کاکتوس کمیاب پیرهوکاکتوس پامینسیس (Pyrrhocactus pamaensis)

موجود

قیمت اصلی 25000 تومان بود.قیمت فعلی 16000 تومان است.