شرکت burpee به آدرس اینترنتی http://www.burpee.com/ که عمده تولید ان تولید بذرهای f1 از نظیر سبزی جات، صیفی جات، میوه جات (درختان میوه) وسایر می باشد

در حال نمایش یک نتیجه