شرکت de plomp شرکتی هلندی است که در که به تولید گیاهن خاص از قبیل انواع گیاهان گوشت خوار و حشره خوار ونوس، گیاهان آبزی می باشد

در حال نمایش یک نتیجه