در این شاخه ابزار باغبانی اعم از انواع گلدان، انواع آب پاش، بیلچه، انواع سینی کشت، انواع ابزار اندازه گیری دما و رطوبت سنج و ph خاک، قیچی و اره باغبانی، هورمون رشد و… قرار می گیرد.

در حال نمایش 4 نتیجه