بذر درختچه توری Lagerstroemia Bonsai

اتمام موجودی

9000 تومان

بذر درخت گل کاغذی

اتمام موجودی

650 تومان700 تومان

بذر درخت سرو bonsai tree cypress

اتمام موجودی

400 تومان600 تومان

بذر نوئل نقره ای (Blue spruce bonsai)

اتمام موجودی

500 تومان

بذر گیاه داتورا

اتمام موجودی

400 تومان

بذر درخت پاچیرا (pachira)

اتمام موجودی

12000 تومان