شرکت omaxehybridseeds اماکسی هیبدرید سیدز که یک شرکت هندی تبار به مدیریت Narinder Kumar Vig در هند مستقر می باشد این شرکت اکثر دانه های بومی هند از قبیل صیفی جات مثل انواع بادمجان ، فلفل و … و انواع نبابت و بذرهای گیاهان دارویی و انواع بذرهیا گل را در نوع f1 و هیبرید تولید میکند

در حال نمایش 3 نتیجه