در این شاخه انواع گیاهان آماده و رشد کرده اعم از نشا، قلمه، گیاهان بالغ قرار می گیرد.

در حال نمایش 21 نتیجه

خرید انواع درختان (2)

خرید بونسای (گیاهان مینیاتوری) (3)

خرید کاکتوس (5)

خرید گل (13)

خرید گیاهان گوشت خوار (1)

خرید نشاء و قلمه (3)

خرید نهال (2)